Kurs i forvaltning av IP i spillefilm og drama

19. oktober – 23. november 2021

Hvordan kan du kapitalisere på IP i et globalt marked?

Er du kreditert som produsent, co-produsent eller eksekutiv produsent og vil lære mer om verdiskaping og eksport av audiovisuelle medier? Da er dette kurset for deg.

Etter å ha fullført dette kurset vil du:

Være fortrolig med lovverk og avtaler.

Se mulighetene for kapitalisering på IP.

Ha innsikt i beste praksis.

Mestre forhandlinger om IP.


SAMARBEIDSPARTNERE

Dette kurset er finansiert av Utenriksdepartementet:

Samarbeidspartnere:

Etter å ha fullført dette kurset vil du:

Være fortrolig med lovverk og avtaler.

Se mulighetene for kapitalisering på IP

Ha innsikt i beste praksis

Mestre forhandlinger om IP


HVORFOR TA DETTE KURSET?

«Kunnskap om og

erfaring med forvaltning av IP er avgjørende for å realisere prosjekter, og nå

ut til markedet.»

Lars Løge, avdelingsdirektør, Produksjon og internasjonale relasjoner, Norsk filminstitutt

Den norske filmskolen
Myhrens Verksted, Oslo
Begrenset antall plasser
Antall plasser: 16
Ingen deltakeravgift
Kurset er fullfinansiert av Utenriksdepartementet

Kursets oppbygging

Kurset er oppdelt i tre moduler. Hver modul består av forelesninger, case study og praktiske øvelser. Kursholdere inkluderer blant andre produsentene Håkon Briseid (Monster), Aage Aaberget (Nordisk film) og Nina Barbosa (Barbosa Film), advokat Tom Eilertsen (Bull&Co) og Ole-Andreas Rognstad, professor ved UIO og spesialist på immaterialrett.

Modul I: 19. oktober
Hva er IP?
Hvilke rettigheter er det egentlig snakk om når man snakker om immaterielle rettigheter?
Modul II: 20. – 21. oktober
Hvordan kapitalisere på IP?
Hvordan kapitalisere på IP i et globalt og stadig mer fragmentert mediemarked?
Modul III: 10. – 11. & 23. november
Forhandlingsteknikk
Hvordan forhandler man om immaterielle rettigheter?

Praktisk info

Varighet: 6 samlinger 19. oktober – 23. november

Kurslokale: Dnf, Myhrens verksted, Oslo

Antall plasser: 16

Ingen deltakeravgift.

Kurset er fullfinansiert av Utenriksdepartementet


Er du kvalifisert for dette kurset?

Påmeldingsfrist 1. oktober