Om kurset

Dette kurset gir norske filmprodusenter verktøyene de trenger for å  forvalte og kapitalisere på IP. 

Kurset er utviklet av Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet og Norsk filminstitutt.

Hvordan er kurset organisert?

Kurset er oppdelt i tre moduler og foregår perioden 19. oktober til 23. november.

Se program ->

Hva lærer du?

Kurset vil gi deltakerne kunnskap til å kunne navigere i kompliserte regelverk og lovgivning, vurdere krevende særavtaler og forhandle med andre rettighetshavere. Ved endt kurs vil deltakere ha kunnskap om IP og relevante lover, kunne jobbe strategisk med (IP) av egne produksjoner for å øke kapitaliseringen og syntetisere og formidle kunnskap og strategi for arbeid med IP i norske filmproduksjoner. Kurset vil ha et internasjonalt fokus og gi produsentene innsikt i hvordan best kapitalisere på IP i et internasjonalt marked. 

Hvem er kurset for?

Kurset henvender seg til deg som er kreditert som produsent, co-produsent eller eksekutiv produsent.

Gå til påmelding ->

Hvem er kursholderne?

I dette kurset møter du veiledere og foredragsholdere kjent fra norsk film og tv-bransje som deler sine erfaringer.

Se fullstendig oversikt over medvirkende i kurset->

Hva koster det?

Dette kurset er fullfinansiert av Utenriksdepartementet og du betaler derfor ikke deltakeravgift. Deltakeren dekker selv utgifter til reise og opphold i forbindelse med kurset.

Er du kvalifisert for dette kurset?

Påmeldingsfrist 15. september